Asistenčné služby v povinnom zmluvnom poistení

Vaše poistenie auta v prvom rade kryje vašu zodpovednosť za škodu. Okrem toho vám môže pomôcť aj ak sa ocitnete v rôznych nepríjemných situáciách, ako je napríklad defekt alebo porucha vozidla. Hovoríme o asistenčných službách, ktoré sú súčasťou väčšiny zákonných poistiek zdarma.

Ako vedia asistenčné služby pomôcť?

Pomoc od vašej poisťovne prostredníctvom asistenčných služieb môžete ako vodič využiť napríklad v týchto situáciách:

  • Keď sa vám stane dopravná nehoda, stačí vytočiť číslo asistenčnej služby a popísať operátorovi vzniknutú situáciu. Následne vám poradí, ako ďalej postupovať, či je potrebné zavolať políciu a pod.
  • Ak sa vám na ceste pokazí vozidlo, vaša poisťovňa vám môže zabezpečiť odťahovú službu alebo privolať technika.
  • Pri poruche auta vám tiež môže poskytnúť náhradné vozidlo. V prípade, že sa nachádzate ďaleko od svojho bydliska, môže vám vybaviť aj náhradné ubytovanie.
  • Počas zimného obdobia sa často stáva, že sa na aute vybije batéria. Asistenčná služba k vám v takomto prípade môže vyslať technickú pomoc.
  • Tiež vám môže pomôcť aj pri zamrznutí paliva alebo keď natankujete nesprávny typ benzínu.
  • V prípade, že sa vám stane nehoda v zahraničí a neovládate cudzí jazyk danej krajiny, asistenčná služba vám môže zabezpečiť tlmočníka. Pomôže vám aj pri vypĺňaní dokumentov v cudzom jazyku, pri riešení záležitostí so zahraničnými úradmi, súdmi a inými inštitúciami.

Pozor na to, čo budete platiť

Asistenčné služby majú vo väčšine poisťovní naozaj široký rozsah a vedia vám poskytnúť rýchlu a kvalitnú pomoc. Je však dôležité vedieť, že niektoré úkony sú kryté ešte v rámci vašej poistnej ochrany, no v niektorých prípadoch asistenčná služba spolupracuje s externými partnerskými spoločnosťami, ktoré vám prídu pomôcť. V takom prípade budete musieť niektoré poskytnuté služby hradiť z vlastného vrecka. Preto je dôležité, aby ste si pri uzatvorení poistenia preštudovali poistné podmienky a oboznámili sa s rozsahom asistenčných služieb v rámci vášho povinného zmluvného poistenia, pretože ten je v každej poisťovni iný. Preto je dobré si overiť, aké typy pomoci sú spoplatnené a ktoré sú kryté z vášho poistenia auta.

Zvážte aj rozšírené asistenčné služby

V rámci pripoistení k PZP si klienti môžu zvoliť aj rozšírený variant asistenčných služieb. V rámci tohto doplnkového poistenia získa poistník nárok na pomoc a podporu vo väčšom rozsahu, ktorý je presne definovaný v poistných podmienkach. Rozšírený variant asistenčných služieb sa odporúča pre vodičov z povolania a tiež pre tých motoristov, ktorí jazdia vlastným autom na dovolenku alebo často absolvujú dlhé trasy.