KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Poisťovňa KOOPERATIVA vznikla v roku 1990 ako prvá súkromná, univerzálna poisťovacia spoločnosť na Slovensku. Neskorším začlenením sa do európskej poisťovacej skupiny Vienna Insurance Group získala poisťovňa KOOPERATIVA nielen vysokokvalifikované know-how, ale aj silnú zahraničnú podporu. Poisťovňa sa zameriava tak na oblasť životného, ako aj neživotného poistenia. U Kooperativy je tak možné uzatvoriť kapitálové poistenie, aj v prospech detí, investičné, dôchodkové, úrazové, ale aj rizikové životné poistenie. V ponuke neživotného poistenia má pre svojich klientov aj širokú verejnosť zasa k dispozícii cestovné poistenie, poistenie majetku a zodpovednosti, poistenie motorových vozidiel či poistenie bankových produktov.


Kontakt – KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Štefanovičová 4
816 23 Bratislava 1

IČO

00 585 441


Telefón

0800 120 000

E-mail

E-mailinfo@ppabk.sk

Web stránka

webwww.ppabk.sk