Komunálna poisťovňa, a.s.

KOMUNÁLNA poisťovňa začala vykonávať svoju činnosť ako komerčná poisťovňa už v roku 1994. Jej hlavným zameraním už vtedy bolo poskytovanie produktov životného, úrazového, majetkového a zodpovednostného poistenia. Poistnú ochranu však poskytovala a do dnes poskytuje aj podnikateľom a právnickým osobám z odvetvia priemyslu. KOMUNÁLNA poisťovňa svojim klientom ponúka okrem klasického životného poistenia aj poistenie detí a mládeže, penzijné poistenie alebo poistenie pohrebných nákladov. V rámci produktov neživotného poistenia je to zasa poistenie motorových vozidiel, majetku, strojov, zodpovednosti či vnútroštátnej a zahraničnej prepravy. V ponuke KOMUNÁLNEJ poisťovne je možné nájsť aj klasické cestovné poistenie či kolektívne poistenie pre cesty a pobyt v tuzemsku.


Kontakt – KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Štefánikova 17
811 05 Bratislava

IČO

31 595 545


Telefón

0800 112 222

E-mail

E-mailinfo@kpas.sk

Web stránka

webwww.kpas.sk