AXA ASSISTANCE, s.r.o.

Poisťovňa AXA ASSISTANCE je súčasťou AXA Group – jednej z najväčších poisťovacích skupín na svete. AXA Group patrí k celosvetovým lídrom finančného zabezpečenia a jej pobočky sú klientom k dispozícii vo viac ako 30 krajinách sveta. Na slovenskom poistnom trhu začala poisťovňa AXA ASSISTANCE pôsobiť v roku 1998, a vo svojej činnosti sa zameriavala predovšetkým na oblasť asistenčných služieb a cestovného poistenia. Práve v oblasti asistenčných služieb sa poisťovňa AXA ASSISTANCE radí medzi najkvalitnejších poskytovateľov s celosvetovou pôsobnosťou. Silná medzinárodná sieť pobočiek a operačných stredísk zabezpečuje klientom rýchle a kvalitné služby v podobe asistenčnej linky prístupnej nonstop 24 hodín denne.


Kontakt – AXA ASSISTANCE, s.r.o.

Úplný názov spoločnosti

AXA ASSISTANCE, s.r.o., organizačná zložka BRATISLAVA

Sídlo spoločnosti

Hvězdova 1689/2a
140 62 Praha 4
Česká republika

Poštová adresa spoločnosti

Zámocká 30
811 07 Bratislava

IČO

25 695 215 (v ČR)


Telefón

(+421) 220 664 228

E-mail

E-mailzakaznickalinka@axa-assistance.cz

Web stránka

webwww.axa-assitance.cz