Dokumenty a tlačivá

Potrebujete vypovedať poistnú zmluvu, poslať žiadosť o vrátenie poistného alebo hľadáte iný dokument súvisiaci s poistením či poisťovaným majetkom? Tu nájdete všetky potrebné tlačivá a vzory zadarmo k stiahnutiu. Stačí si len vybrať príslušný dokument, stiahnuť a doplniť príslušné údaje.

Dokumenty súvisiace s motorovým vozidlom

Kúpno-predajná zmluva na motorové vozidlo
Žiadosť o prihlásenie vozidla
Žiadosť o odhlásenie vozidla
Žiadosť o odhlásenie a prihlásenie vozidla v rámci okresu
Žiadosť o pridelenie špeciálneho EČV typu C
Záznam o dopravnej nehode
Výpoveď poistnej zmluvy
Výpoveď poistnej zmluvy z dôvodu vyradenia vozidla

Dokumenty súvisiace s nehnuteľnosťou

Kúpna zmluva o prevode vlastníckeho práva k bytu
Kúpna zmluva na dom a pozemok
Kúpna zmluva na pozemok
Nájomná zmluva na byt
Darovacia zmluva na nehnuteľnosť
Návrh na vklad do katastra nehnuteľností