Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestová poisťovňa

Európska cestovná poisťovňa patrí do rakúskej poisťovacej spoločnosti Europaische Reiseversicherung AG, ktorá vznikla na začiatku 20. storočia. Je tiež členom najväčšej siete špecializovaných cestovných poisťovní – EITG. Na Slovensku začala poisťovňa pôsobiť v roku 2006 a odvtedy si získala tisíce klientov. Európska poisťovňa je špecializovanou inštitúciou, ktorá poskytuje poistenie klientom cestujúcich do zahraničia, zamestnancom na služobných cestách, návštevníkom Slovenska, ako aj produkty ročného poistenia pre jednotlivcov či celé rodiny. Okrem toho poskytuje aj poistnú ochranu pre organizátorov ciest a zájazdov, poistenie pre prípad úpadku cestovnej kancelárie či cestovné poistenie na bankovú platobnú kartu.


Kontakt – Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestová poisťovňa

Úplný názov spoločnosti

Generali Poisťovňa, a. s., odštepný závod Európska cestová poisťovňa

Sídlo spoločnosti

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

Poštová adresa spoločnosti

P.O.Box 4
810 11 Bratislava

IČO

35 709 332


Telefón

(+421) 2 5441 7704

E-mail

E-mailinfo@europska.sk

Web stránka

webwww.europska.sk