Cestovné poistenie

Dovolenka, služobná cesta či študijný pobyt v zahraničí?
Cestovné poistenie vás ochráni nech robíte čokoľvek,
bez ohľadu na vašu cieľovú destináciu a účel cesty!Prečo uzatvárať cestovné poistenie?

Cestovanie patrí v súčasnosti k jedným z najobľúbenejších voľnočasových aktivít. Čoraz viac ľudí cestuje do zahraničia aj z pracovných dôvodov, aby sa zúčastnili konferencie, jazykového kurzu či služobnej cesty. Keďže má každá krajina iný zdravotnícky systém a poskytuje ošetrenie, liečenie a medikamenty za rozdielne ceny, platenie týchto služieb z vlastného vrecka by mohlo byť pre pacienta v mnohých prípadoch finančne neúnosné. Preto vzniklo cestovné poistenie, ktoré má v prípade potreby uhradiť tieto poplatky namiesto poistenca.

Aké sú výhody cestovného poistenia?

Stačí, aby došlo k menej závažnému zraneniu, ako napríklad vyvrtnutý členok niekde na horách v zahraničí. Pre ošetrenie bude potrebný transport do najbližšej nemocnice a jednoduché lekárske vyšetrenie. Aj napriek tomu, že sa nejedná o nákladné lekárske úkony, v zahraničí vás táto starostlivosť môže stáť stovky eur.

Cestovné poistenie verzus zdravotné poistenie v SR
Každý občan Slovenskej republiky by si mal platiť zdravotné poistenie, ktoré mu prepláca liečbu a lieky v prípade úrazu či iných zdravotných problémov. Zdravotné poistenie, na rozdiel od komerčného cestovného poistenia, zabezpečuje preplácanie či úplnú úhradu niektorých lekárskych úkonov, vykonaných na Slovensku. Ak má poistenec nejaký zdravotný problém, poisťovňa mu z jeho zdravotnej poistky preplatí lieky, príp. vitamíny, zabezpečí zadarmo preventívnu prehliadku či čiastočne preplatí vyšetrenie u zubára. U detských pacientov čiastočne či úplne prepláca vakcináciu, u žien ponúka výhodné vyšetrenia u gynekológov a iných odborných lekárov. Kým zo zdravotného poistenia získava poistenec základnú starostlivosť počas svojho pobytu doma, z komerčného cestovného poistenia získava nadštandardné krytie v prípade vycestovania mimo svojho trvalého bydliska.

Cestovné poistenie verzus Európsky preukaz zdravotného poistenia
Európsky preukaz zdravotného poistenia môže bezplatne získať každý, kto si vo svojej domovskej krajine platí zdravotné poistenie. Na základe tohto preukazu má potom prístup k nevyhnutnej zdravotnej starostlivosti v jednom z 28 členských štátov EÚ, na Islande, v Lichtenštajnsku, Nórsku a Švajčiarsku, a to za rovnakú cenu ako osoby poistené v danej krajine. Na rozdiel od komerčného cestovného poistenia, táto starostlivosť musí byť poskytovaná výlučne v štátnych zdravotníckych zariadeniach. Európsky preukaz nenahrádza komerčné cestovné poistenie, a teda ani nepokrýva niektoré služby v ňom bežne zahrnuté, ako je napríklad spätný let do domovskej krajiny, náhrada strateného či odcudzeného majetku či niektoré služby v zdravotníckych zariadeniach. Európsky preukaz však má oproti cestovnému poisteniu jednu veľkú výhodu, a to, že nárok rozsahu zdravotnej starostlivosti nie je obmedzený maximálnou finančnou čiastkou.

Prečo je teda výhodné uzatvárať komerčné cestovné poistenie?

 • poskytuje poistencovi nadštandardnú ochranu mimo miesta jeho trvalého bydliska
 • hradí za poistenca všetky zdravotné a liečebné zákroky, aj zákroky enormnej finančnej náročnosti
 • hradí za poistenca všetky náklady spojené s poskytnutými službami Horskej záchrannej služby
 • rozsah krytia cestovného poistenia si je možné rozšíriť pripoisteniami (úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie stornovacích poplatkov či rôzne asistenčné služby)
 • rozsah cestovného poistenia je možné individuálne upravovať podľa osobných preferencií poistenca (podľa krajiny pobytu a činností, ktorým sa tam bude poistenec venovať, napr. rizikové a adrenalínové športy a pod.)

Aké druhy cestovného poistenia existujú?

Cestovanie, či už do zahraničia alebo v rámci Slovenska, môže trvať rôzne dlhý čas. Preto je možné komerčné cestovné poistenie uzatvoriť v dvoch základných variantoch. Prvým je krátkodobé cestovné poistenie, ktoré si uzatvárajú ľudia v prípade klasických dovoleniek, niekoľkodňových pracovných ciest či školení. Druhým typom je dlhodobé, celoročné cestovné poistenie, ktoré je určené primárne ľuďom dlhodobo žijúcim či pracujúcim v zahraničí. Ročné cestovné poistenie využívajú najmä študenti na výmenných pobytoch a ľudia, ktorí odchádzajú do zahraničia za prácou na dlhšie ako 3 mesiace.

Krátkodobé cestovné poistenie

 • uzatvára sa na obdobie 1 – 90 dní, v závislosti od potreby klienta a ponuky poisťovní
 • je určené pre ľudí smerujúcich na dovolenku, služobnú cestu či krátkodobé výlety
 • krátkodobé cestovné poistenie ponúkajú poisťovne v tzv. balíkoch, ktoré sa od seba líšia rozsahom poistného krytia a teda aj cenou
 • môže si ho uzatvoriť tak jednotlivec, ako aj rodina s deťmi, kedy poistníkom je jeden z rodičov a ostatní členovia rodiny sú spolupoistení, alebo si ho môže uzatvoriť skupina osôb, kedy všetci členovia tejto skupiny sú poistení jednou poistnou zmluvou

Krátkodobé cestovné poistenie si je možné uzatvoriť už od 0,70 na deň!

Celoročné cestovné poistenie

 • uzatvára sa na obdobie 12 mesiacov
 • je určené pre ľudí, ktorí často cestujú do zahraničia, pravidelne chodia na pracovné cesty či sa dlhodobo zdržiavajú v cudzine
 • je možné ho uzatvoriť vo viacerých variantoch:
  • celoročné cestovné poistenie s viacnásobným výjazdom počas roka (jeden pobyt netrvá dlhšie ako 90 dní)
  • celoročné cestovné poistenie bez nutnosti návratu počas roka (pobyt trvá dlhšie ako 90 dní)
  • celoročné cestovné poistenie do hôr
  • viacročné cestovné poistenie (maximálna poistná doba môže byť až 5 rokov)

Celoročné cestovné poistenie môžete získať už od 42 € na rok!