AXA pojišťovna, a.s.

Upozornenie: AXA pojišťovňa je od roku 2020 súčasťou UNIQA Insurance Group. Akvizícia spoločností AXA bola dokončená ku dňu 15.10.2020.

AXA pojišťovna patrila k poisťovacej skupine AXA, ktorá bola na slovenskom poisťovacom trhu zastúpená hneď niekoľkými poisťovacími spoločnosťami. AXA pojišťovna začala na Slovensku pôsobiť v roku 2007 a od toho roku si systematicky budovala pevné postavenie na trhu s poistením. Okrem širokého portfólia produktov životného poistenia ponúkala AXA pojišťovna svojim klientom aj poistenie neživotné, majetkové, ako aj veľké množstvo pripoistení a kvalitné asistenčné služby. Poistiť si v AXA pojišťovni bolo možné tak osobný automobil (PZP a havarijné poistenie), ako aj dom, byt či domácnosť (poistenie domova). Za bohatou ponukou poistných produktov stála životná a neživotná poisťovňa AXA, doplnková dôchodková a dôchodková správcovská spoločnosť a tiež investičná spoločnosť AXA.


Kontakt – AXA pojišťovna, a.s.

Úplný názov spoločnosti

AXA pojišťovna, a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti

Kolárska 6
811 06 Bratislava

IČO

36 857 521


Telefón

(+421) 2 2929 2929

E-mail

E-mailinfo@axa.sk

Web stránka

webwww.axa.sk