Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Allianz, patriaca k európskej spoločnosti Allianz Societas Europaea, pôsobí na Slovensku už desiatky rokov. V súčasnosti má u nás viac ako 300 obchodných miest, čo z nej robí jednu z najväčších komerčných poisťovní na Slovensku. Allianz – Slovenská poisťovňa sa zameriava na tri hlavné oblasti podnikania – ochranu, finančné zabezpečenie a zhodnocovanie investícií. Svojim klientom tak ponúka široké spektrum poistných produktov: od PZP, cez havarijné a cestovné poistenie, životné a nemocenské poistenie až po poistenie majetku a zodpovednosti. Okrem bežných poistných produktov ponúka poisťovňa Allianz svojim klientom aj správu aktív, čím právom získala titul najuniverzálnejšej poisťovacej spoločnosti na Slovensku.


Kontakt – Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Pribinova 19
811 09 Bratislava

IČO

35 901 624


Telefón

0800 122 222

E-mail

E-mailallianzsp@allianzsp.sk

Web stránka

webwww.allianzsp.sk