AIG Europe Limited

Medzinárodná poisťovacia organizácia AIG Europe Limited poskytuje svoje služby už takmer sto rokov, a to vo viac ako 160 krajinách sveta. Na Slovensku začala pôsobiť v roku 1998, kedy svoje služby zabezpečovala prostredníctvom troch svojich spoločností – Poisťovňa AIG Slovakia, AIG Europe a Chatis Europe. Dnes všetky činnosti zabezpečuje medzinárodná AIG Europe Limited, ktorá ponúka svoje služby tak individuálnym klientom, ako aj podnikateľom a organizáciám. V rámci svojho produktového portfólia ponúka poistenie sedadiel, rizikové skupinové úrazové poistenie, ale aj poistenie majetku a energetických rizík, poistenie prepravy zásielok, poistenie zodpovednosti za škodu či poistenie profesnej zodpovednosti.


Kontakt – AIG Europe Limited

Úplný názov spoločnosti                           AIG Europe Limited, slovenská pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti

AC Diplomat Palisády 29
811 06 Bratislava

IČO

47 241 128


Telefón

(+421) 2 59 102 111

E-mail

E-mailaigslovakia@aig.com

Web stránka

webwww.aig.com