ERGO poisťovňa, a.s.

Upozornenie: ERGO poisťovňa už nepôsobí na slovenskom trhu. Ku dňu 1.10.2019 bol jej poistný kmeň prevedený na poisťovňu Generali. Podmienky, práva aj povinnosti zadefinované v pôvodných zmluvách ostávajú naďalej v platnosti.

ERGO Poisťovňa, a.s. je súčasťou holdingu ERGO Austria International AG a tiež medzinárodnej poisťovacej skupiny ERGO. Práve vďaka tomuto členstvu poskytuje poisťovňa ERGO svojim klientom silné a stabilné zázemie, no predovšetkým kvalitné poistné produkty a služby. Do jej produktového portfólia patria okrem klasických poistení akými sú poistenie nehnuteľnosti a domácnosti či cestovné poistenie, aj poistenie investičné, úrazové a poistenie pre cudzincov. Jedným z najatraktívnejších produktov je celoročné cestovné poistenie, v rámci ktorého ponúka poisťovňa ERGO nadštandardné limity a poistné krytie s územnou platnosťou pre celý svet.


Kontakt – ERGO Poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

ERGO Poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Appollo Business Center II
Blok D
Prievozská 4C
821 08 Bratislava

IČO

35 779 012


Telefón

0850 777 777

E-mail

E-mailinfo@ergo.sk

Web stránka

webwww.ergo.sk