Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Wüstenrot, ktorá v súčasnosti patrí k silnej zahraničnej finančnej skupine, vznikla v roku 2004. O dva roky neskôr získala v Zlatej minci ocenenie za objav roka a o rok neskôr aj ocenenie v kategórii investičného poistenia. Aj tieto ocenenia dokazujú, že poisťovňa Wüstenrot poskytuje širokej verejnosti kvalitné poistné produkty, za ktorými stojí silný zahraničný partner. Okrem produktov životného poistenia, ktoré zabezpečujú napríklad poskytovanie sirotského dôchodku, finančného zabezpečenia štúdia či vyplácanie súkromného dôchodku, má v ponuke aj rôzne produkty neživotného poistenia. V rámci tejto kategórie ponúka poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, poistenie zodpovednosti za škodu či povinné zmluvné poistenie.


Kontakt – Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Wüstenrot poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Karadžičova 17
825 22 Bratislava 26

IČO

31 383 408


Telefón

(+421) 2 57 88 901

E-mail

E-mailinfo@wustenrot.sk

Web stránka

webwww.wustenrot.sk