AEGON Hungary Closed Company Ltd.

Poisťovňa Aegon Slovensko, patriaca pod finančný koncern Aegon, začala na našom poistnom trhu pôsobiť v roku 2003. Špecializuje sa na životné poistenie, ktoré slovenským klientom sprostredkúva cez Aegon Životnú poisťovňu. Tá okrem životného a rizikového poistenia ponúka aj detské životné poistenie a mnohé ďalšie pripoistenia. Od roku 2004 ponúka poisťovňa Aegon prostredníctvom vlastnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti Aegon d.s.s. aj produkty dôchodkového zabezpečenia. V roku 2010 začlenila poisťovňa Aegon do svojho produktového portfólia ešte aj poistenie domu, bytu a domácnosti, ktoré slovenským klientom sprostredkováva cez svoju maďarskú sesterskú spoločnosť Aegon Hungary Closed Company Ltd.


Kontakt – AEGON Hungary Closed Company Ltd.

Úplný názov spoločnosti
AEGON Hungary Closed Company Ltd., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti

Slávičie údolie 106
811 02 Bratislava

IČO

36 868 396


Telefón

0850 1234 66

E-mail

Web stránka

webwww.aegon.sk