Poisťovňa Poštovej banky, a.s.

Poisťovňa Poštovej banky vznikla z pôvodnej poisťovacej spoločnosti Tatra, ktorej história siaha až do roku 1940. Poisťovňa Tatra bola svojho času najväčšou poisťovňou na Slovensku a poskytovala primárne poistenie majetku proti požiaru, blesku, povodni a víchrici. V máji 2008 sa z Poisťovne Tatra stala Poisťovňa Poštovej banky, ktorá sa vo svojej činnosti zameriava predovšetkým na klientelu z malých miest a dedín. Práve pre tento druh zákazníkov ponúka Poisťovňa Poštovej banky špecifické poistné produkty, akými sú najmä poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, cestovné poistenie či životné poistenie. Okrem týchto základných produktov má poisťovňa Poštovej banky vo svojej ponuke aj unikátny produkt, a to poistenie pohrebných nákladov.


Kontakt – Poisťovňa Poštovej banky, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Poisťovňa Poštovej banky, a.s.

Sídlo spoločnosti

Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava

IČO

31 405 410


Telefón

(+421) 2 330 00 031

E-mail

E-mailinfo@koop.sk

Web stránka

webwww.koop.sk