Naše partnerské poisťovne

Našim klientom sa snažíme poskytovať tie najkvalitnejšie služby, a preto im ponúkame možnosť porovnať ceny veľkého množstva produktov u čo najväčšieho počtu slovenských poisťovní. Produkty, ktoré sprostredkovávame, teda poskytujú silné poisťovacie a bankové spoločnosti s dlhoročnou tradíciou a známym menom tak doma, ako i v zahraničí. Okrem sledovania dopytu a ponuky v poisťovacom sektore, venujeme značnú pozornosť aj podpore a starostlivosti o našich klientov a partnerov. Pravidelná analýza európskeho finančného trhu nám tak umožňuje poskytovať našim klientom nielen kvalitné poisťovacie produkty, ale aj doplnkové služby a asistenciu.


AEGON Hungary Closed Company Ltd.
AEGON Hungary Closed Company Ltd.AIG Europe Limited
AIG Europe LimitedAllianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.
AXA ASSISTANCE CZ, s.r.o.AXA pojišťovna, a.s.
AXA pojišťovna, a.s.Colonnade Insurance S.A.
Colonnade Insurance S.A.ERGO Poisťovňa, a.s.
ERGO Poisťovňa, a.s.Generali Poisťovňa, a.s.
Generali Poisťovňa, a.s.Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňa
Generali poisťovňa, a.s., odštepný závod Európska cestovná poisťovňaGenerali Poisťovňa, a.s., odštepný závod Genertel
Generali Poisťovňa, a.s., odštepný závod GenertelGroupama Garancia poisťovňa, a.s.
Groupama poisťovňa, a.s.KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.
KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s.KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s.MetLife Europe Insurance Limited
MetLife Europe Insurance LimitedPoisťovňa Poštovej banky, a.s.
Poisťovňa Poštovej banky, a.s.Union poisťovňa, a.s.
Union poisťovňa, a.s.UNIQA poisťovňa, a.s.
UNIQA poisťovňa, a.s.Wüstenrot poisťovňa, a.s.
Wüstenrot poisťovňa, a.s.