Havarijné poistenie

Chráňte svoje auto pred nehodami, zlodejmi a vandalmi!
Výhodným havarijným poistením ochránite nielen
svoje auto, ale aj pasažierov v ňom sediacich.

Porovnať ceny »


Prečo si uzatvoriť havarijné poistenie?

Stala sa dopravná nehoda, prípadne došlo k inému poškodeniu vozidla, no vinník nie je známy a nie je ani možné zistiť jeho totožnosť? Vyčíňali v noci zlodeji alebo vandali, či sa mestom prehnala silná búrka, v dôsledku ktorej vznikla škoda na aute? Prípadov, kedy majiteľovi vozidla zostane len poškodené či zničené auto a s tým súvisiace finančné výdavky, je veľmi veľa. Preto skôr ako spoliehanie sa na šťastie je lepšie mať uzatvorené havarijné poistenie, ktoré v takýchto prípadoch uhradí vzniknuté finančné výdavky.

Aké sú výhody havarijného poistenia?

Škody, ktoré vzniknú na vozidle, no nie sú hradené z PZP, môžu byť tiež finančne kryté. Havarijné CASCO poistenie poskytuje plnohodnotnú ochranu vozidla bez ohľadu na vinníka.

Havarijné poistenie verzus PZP
Rozdiely medzi havarijným poistením a zmluvným poistením sú pomerne značné. Kým PZP vyplýva zo zákona a musí ho mať uzatvorené každý majiteľ vozidla, havarijné poistenie je dobrovoľným a doplnkovým poistením. Hlavné rozdiely, a teda aj výhody havarijného poistenia, sú predovšetkým v poistných rizikách, ktoré toto poistenie kryje ako aj v poistnom plnení. V prípade vzniku škody na vozidle, bez ohľadu na to, či ju spôsobil sám majiteľ vozidla alebo iný vinník, je takto vzniknutá škoda preplatená vždy poistníkovi. Poistné plnenie z havarijného poistenia je teda vyplácané priamo majiteľovi vozidla, nie tretím osobám ako je to v prípade zákonnej poistky. Ďalší rozdiel je v spomínaných rizikách – kým pri zákonnom poistení je nutné poznať vinníka nehody a dokázať mu jeho vinu, pri havarijnom poistení to nie je podmienkou vyplatenia poistného plnenia. Často je totiž škodcom neznámy páchateľ (zlodej, vandal) alebo prírodný živel, ktorý spôsobí poškodenie alebo úplné zničenie vozidla. Havarijné poistenie tiež kryje škody, ktoré vzniknú vodičovi v dôsledku krádeže vozidla. Veľkou výhodou havarijného poistenia je najmä široké spektrum krytých rizík, ako aj viaceré druhy pripoistení, ktoré si je možné k nemu doobjednať a tak rozšíriť škálu poistnej ochrany. Napriek viacerým výhodám, ktoré CASCO poistenie ponúka, si ho uzatvára stále malé percento vodičov. Pre mnohých sa zdá byť cena KASKO poistenia vysoká alebo jednoducho nechcú toto poistenie uzatvárať, lebo sa spoliehajú na PZP.

V čom teda spočíva extra výhoda havarijného poistenia?

 • ide o dobrovoľný typ poistenia a každý vodič si zvolí množstvo a druhy rizík, ktoré v ňom chce mať kryté
 • havarijné poistenie je možné uzatvoriť v balíku all-risk, ktoré poskytuje kompletné krytie základných poistných rizík (havária, živelná udalosť, vandalizmus, odcudzenie)
 • CASCO poistenie je poskytované v rôznych poistných balíkoch a ceny sa pohybujú v závislosti od poisťovne – vodič si vždy môže vybrať najvýhodnejšiu alternatívu
 • kryje škody, ktoré spôsobil samotný majiteľ vozidla, neznámy vinník alebo prírodný živel
 • poistné plnenie je vždy vyplácane poistníkovi, teda majiteľovi vozidla, na ktoré je KASKO poistenie uzatvorené
 • havarijné poistenie si možno uzatvoriť na novú alebo obstarávaciu (trhovú) cenu
 • k základnému CASCO poisteniu je možné uzatvoriť aj rôzne pripoistenia (úrazové poistenie osôb vo vozidle, poistenie batožiny, poistenie finančnej straty – tzv. GAP poistenie a pod.)

Aké druhy havarijného poistenia možno uzatvoriť?

Poistenie CASCO je možné dojednať, v závislosti od ponuky jednotlivých poisťovní, vo forme rôznych poistných balíkov. Tieto balíky sa líšia najmä v druhoch poistných rizík, ktoré CASCO kryje, v rozsahu asistenčných služieb, vo výške spoluúčasti, v územnej platnosti havarijného poistenia alebo vo výške bonusu za bezškodový priebeh. V zásade sa rozlišuje medzi klasickým havarijným poistením a poistením KASKO mini.

Havarijné poistenie klasik

 • CASCO poistenie ponúkajú takmer všetky slovenské poisťovne zaoberajúce sa zákonným poistením vozidiel
 • cena plateného poistného je zvyčajne vysoká, so zvyšujúcou sa cenou však rastie aj rozsah poistného krytia
 • základné riziká KASKO (havária, krádež, lúpež, vandalizmus, živelná udalosť) je možné rozšíriť aj viacerými pripoisteniami (poistenie batožiny, poistenie čelného skla, úrazové poistenie posádky, poistenie právnej ochrany a pod.)
 • spoluúčasť je stanovená zvyčajne na 5 až 10 % z celkovej hodnoty škody, pričom môže variovať v závislosti od poisťovne
 • poisťovňa môže pred uzatvorením CASCO poistenia vyžadovať obhliadku poisťovaného vozidla

Havarijné poistenie mini

 • poistenie KASKO mini ponúkajú len niektoré poisťovne
 • ide o poistný balík, ktorý poskytuje obmedzené krytie za nižšiu cenu; cena mini havarijného poistenia sa pohybuje už od 43 eur ročne
 • CASCO mini sa nevzťahuje na krádež, vandalizmus, živelné pohromy či zrážku so zvieratami
 • spoluúčasť sa pohybuje od 0 až do 5 % z hodnoty spôsobenej škody, niekedy býva stanovená aj nominálne na minimálne 100 eur
 • pri uzatváraní KASKO mini nie je nutná obhliadka poisťovaného vozidla