UNIQA poisťovňa, a.s.

Poisťovňa Union začala na Slovensku poskytovať svoje služby v roku 1992. Vďaka know-how materskej poisťovacej skupiny Eureko B.V. čerpá poisťovňa Union skúsenosti z viacerých európskych krajín, a tak svojim klientom poskytuje kvalifikované poradenstvo a kvalitné služby. V rámci svojej ponuky má Union zastúpené produkty životného aj neživotného poistenia. Medzi najpredávanejšie produkty patrí cestovné poistenie, ktoré možno uzatvoriť aj do hôr či k študentským kartám. V Union poisťovni si možno uzatvoriť aj PZP, havarijné poistenie, poistenie nehnuteľnosti a domácnosti či stavebno-montážne poistenie. V rámci životného poistenia si možno uzatvoriť investičné, kapitálové a rizikové poistenie, poistenie pre deti či dôchodkovo orientované poistenie.


Kontakt – UNIQA poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

UNIQA poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Lazaretská 15
820 07 Bratislava 27

IČO

00 653 501


Telefón

0850 111 400

E-mail

E-mailpoistovna@uniqa.sk

Web stránka

webwww.uniqa.sk