100%-né GAP poistenie

Zabezpečte pre svoje vozidlo nadštandardnú ochranu!
GAP poistenie ho ochráni pred prudkým poklesom
hodnoty a vás pred neželanou finančnou stratou.

Porovnať ceny »


Prečo si uzatvoriť 100%-né GAP poistenie?

Po kúpe každého automobilu dochádza v priebehu prvých dvoch až troch rokov k rapídnemu poklesu jeho hodnoty. Hoci to na vzhľade či technickom stave vozidla nemusí byť vôbec vidieť, hodnota takéhoto auta sa z pohľadu poisťovne mení. V praxi to znamená, že ak vznikne na poistenom vozidle značná alebo totálna škoda, poisťovňa vám z poistenia nikdy nepreplatí jeho plnú kúpnu cenu. Preto ak chcete byť voči takejto finančnej strate chránený, uzatvorte si 100 %-né poistenie GAP!

Aké sú výhody 100%-ného GAP poistenia?

Žiadna poisťovňa nevyplatí z poistného plnenia celú, kúpnu cenu vozidla. GAP poistenie vám v prípade vzniknutej škody, dorovná finančný rozdiel medzi poistným plnením a hodnotou vozidla.

100% GAP poistenie verzus PZP
Poistenie GAP je na rozdiel od povinného zmluvného poistenia dobrovoľným typom poistenia. Kým povinnosť PZP vyplýva zo zákona, 100%-né GAP poistenie si môže uzatvoriť každý vodič podľa vlastného uváženia, jedinou podmienkou je mať na poisťované vozidlo uzatvorené aj havarijné poistenie. Veľký rozdiel medzi týmito dvoma typmi poistenia je aj v ich funkcii. Primárnym cieľom 100% poistenia je krytie finančnej straty, teda vyplácanie rozdielu medzi kúpnou cenou vozidla a jeho všeobecnou hodnotou, ktorá je v prípade nehody vyplatená z havarijného poistenia. Istá finančná náhrada je teda vyplácaná vždy poistníkovi, nie tretej, poškodenej strane, ako je to v prípade zmluvného poistenia. Kým zmluvné poistenie sa predlžuje na každý ďalší rok po dobu aktívneho jazdenia poistníka, 100%-né GAP poistenie sa uzatvára na dobu 3 až 5 rokov, kedy najmä pri nových vozidlách je finančná strata na vozidle najväčšia.

100% GAP poistenie verzus CASCO
GAP poistenie je doplnkovým pripoistením havarijného poistenia. Keďže vypĺňa medzeru medzi pôvodnou kúpnou cenou vozidla a trhovou cenou vozidla, ktorú v prípade škody vypláca poisťovňa jeho majiteľovi, nemožno poistenie GAP uzatvárať samostatne. 100%-né poistenie chráni vozidlo pred odcudzením, teda krádežou alebo lúpežou, a pred totálnou škodou, teda poškodením vozidla v dôsledku havárie, z ktorej vznikol nárok na poistné plnenie z havarijného poistenia alebo z povinného zmluvného poistenia. Niektoré poisťovne uhrádzajú v rámci 100%-ného GAP poistenia aj výdavky vyplývajúce z dohodnutej spoluúčasti vodiča, čím sa majiteľovi vozidla vrátia všetky finančné prostriedky, ktoré do kúpy vozidla investoval.

Prečo si uzatvárať 100% GAP poistenie?

 • predstavuje výhodné pripoistenie k havarijnému poisteniu
 • zabezpečí vodičovi plné preplatenie kúpnej ceny vozidla
 • poskytuje vodičovi priamu finančnú náhradu, a tým aj väčšiu istotu v čase častých nehôd a krádeží
 • umožňuje poistiť tak nové, ako aj ojazdené vozidlo, a to na dobu 3, 4 alebo 5 rokov
 • GAP poistenie je možné uzatvoriť aj s náhradou spoluúčasti z havarijného poistenia
 • v prípade poistnej udalosti je poistné plnenie vybavené rýchlo a jednoducho

Aké druhy 100% GAP poistenia si je možné uzatvoriť?

V závislosti od poisťovní, ktoré GAP poistenie poskytujú, si je možné niekedy vybrať aj z viacerých poistných balíkov. V zásade sa od seba tieto poistné balíky líšia iba vo výške poistného plnenia, v maximálnej obstarávacej cene poisťovaného vozidla, príp. v maximálnom veku, ktorý môže pri uzatváraní GAP poistenia poisťované vozidlo dosiahnuť. 100%-né GAP poistenie si je možné dojednať v poisťovni QBE, Allianz a Wüstenrot v nasledovných variantoch.

GAP poistenie od QBE

 • produkt EuroGAP je určený tak pre nové ako aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá do 3,5 tony, pričom ojazdené vozidlá môžu mať max. 5 rokov
 • GAP poistenie je možné dojednať na 3, 4 alebo 5 rokov, a to podľa zvoleného variantu Classic, Smart alebo Premium
 • poistenie je možné zvoliť bez náhrady spoluúčasti alebo aj s náhradou spoluúčasti v havarijnom poistení
 • poistenie GAP je možné uzatvoriť len na vozidlá bežnej prevádzky, teda nie autá taxi služieb, autoškôl a pod.
 • EuroGAP je možné uzatvoriť k havarijnému poisteniu od ktorejkoľvek inej poisťovne
 • limit poistného plnenia je 40 000 €, limit plnenia náhrady spoluúčasti z havarijného poistenia je 4 000 €

GAP poistenie od Allianz

 • produkt KASKO Total je určený tak pre nové ako aj ojazdené vozidlá do 3 500 kg
 • poistenie je možné dojednať na 3, 4 alebo 5 rokov
 • je možné uzatvoriť GAP bez náhrady spoluúčasti alebo s jej náhradou v havarijnom poistení
 • poistenie je možné dojednať len pre vozidlá s bežnou prevádzkou (nie taxi, požičovne, autoškoly)
 • poistenie KASKO Total je možné uzatvoriť k havarijnému poisteniu ktorejkoľvek poisťovne (s výnimkou Allianz, kde stačí uzatvoriť pripoistenie Doplnkové poistenie finančnej straty)
 • limit poistného plnenia je 24 895 €, príp. 28 215 € pri poistení s náhradou spoluúčasti

GAP poistenie od Wüstenrot

 • poistenie SuperGAP je určné pre nové aj ojazdené osobné a nákladné vozidlá vybraných značiek s hmotnosťou do 3,5 tony, pričom ojazdené vozidlá nesmú byť staršie ako 5 rokov
 • poistenie je možné dojednať na 3 roky (pri novom alebo ojazdenom vozidle), 4 alebo 5 roky (iba pri novom vozidle)
 • GAP poistenie je automaticky s náhradou spoluúčasti v havarijnom poistení
 • poistiť možno iba vozidlá s bežnou prevádzkou
 • produkt SuperGap je možné dojednať k havarijnému poisteniu uzatvorenému v ktorejkoľvek poisťovni
 • limit poistného plnenia je 30 000 € u nových a 20 000 € u ojazdených vozidiel

Ceny GAP poistenia sa môžu líšiť v závislosti od poisťovaného vozidla, jeho technického stavu a ponuky vybranej poisťovne.

Pre vypočítanie presnej ceny použite našu kalkulačku!