Generali Poisťovňa, a.s.

Generali poisťovňa vznikla zlúčením dvoch veľkých poisťovní, čo jej zaručilo postavenie v top trojke najsilnejších poisťovní na slovenskom poisťovacom trhu. Okrem toho je tiež súčasťou medzinárodnej poisťovacej skupiny Generali PPF Holding, vďaka čomu má silné zázemie tak doma, ako aj v zahraničí. Na Slovensku má poisťovňa Generali viac ako 130 obchodných miest a svojim klientom ponúka produkty životného, úrazového, nemocenského poistenia, ale aj poistenia domu, bytu či domácnosti. Poisťovňa Generali rovnako ponúka poistenie pre jednotlivcov, podnikateľov ako aj poľnohospodárov. V rámci povinného zmluvného poistenia poskytuje ako jedna z mála poisťovní viacero klientských zliav a výhod, čo využívajú vodiči po celom Slovensku.


Kontakt – Generali Poisťovňa, a.s.

Úplný názov spoločnosti

Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

Sídlo spoločnosti

Lamačská cesta 3/A
841 04 Bratislava

IČO

35 709 332


Telefón

0850 111 117

E-mail

E-mailgenerali@gsl.sk

Web stránka

webwww.generali.sk