Colonnade Insurance S.A.

Upozornenie: V druhej polovici roka 2019 ukončila poisťovňa Colonnade predaj havarijného poistenia. Kmeň existujúcich poistných zmlúv bol odpredaný poisťovni Uniqa. Na Slovensku Colonnade naďalej pôsobí, pričom sa zameriava na iné druhy neživotných poistných produktov.

Colonnade Insurance je nová poisťovňa, ktorá vznikla v máji 2016 vstupom poisťovne QBE do medzinárodnej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Fairfax Financial Holdings LImited. Podobne ako poisťovňa QBE, aj poisťovacia spoločnosť Colonnade Insurance sa zameriava primárne na oblasť neživotného poistenia, pričom poistné produkty ponúka tak fyzickým, ako aj právnickým osobám. Pre občanov poskytuje poisťovňa QBE poistenie hnuteľných vecí a iného majetku a s nimi spojené poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie budov ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Podnikateľom umožňuje poistiť majetok, prepravu, technické, finančné alebo stavebnomontážne riziká. Podnikatelia sa tiež môžu poistiť proti škode spôsobenej na poistenom majetku a proti zodpovednosti za škodu. Poisťovňa QBE okrem toho poisťuje aj motorové vozidlá a lietadlá.

Od 1.5. 2017 prebrala Colonnade Insurance klientov a záväzky poisťovne AIG. Pre pôvodných klientov poisťovne AIG však nenastali žiadne zásadné zmeny. Zmluvy uzatvorené touto poisťovňou sú naďalej platné v pôvodnom znení. Za správu a likvidáciu poistných udalostí však po novom zodpovedá Colonnade Insurance.


Kontakt – Colonnade Insurance S.A.

Úplný názov spoločnosti

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti

Digital park II, Einsteinova 23,
851 01  Bratislava

IČO

50 013 602


Telefón

(+421) 55 68 26 222

E-mail

E-mailinfo@colonnade.sk

Web stránka

webwww.colonnade.sk