Poistenie autoskla

Poistite si čelné sklo vozidla a získajte tak jeho komplexnú ochranu!
Bez zbytočnej administratívy a dokazovania viny zabezpečíte
opravu či výmenu skla na vašom aute, a to len za pár eur.

Porovnať ceny »


Prečo uzatvárať poistenie autoskla?

K poškodeniu čelného skla u vozidiel dochádza pomerne často. Či už sa jedná o menšie škrabance alebo o väčšie a závažnejšie praskliny, s poškodeným sklom na aute nemožno jazdiť dlhodobo. V ojedinelých prípadoch môže byť poškodenie autoskla natoľko rozsiahle, že sa nejedná už len o estetický problém, ale rovno o technickú nespôsobilosť vozidla, za ktorú hrozí finančná pokuta. Preto, ak chcete predchádzať zbytočným finančným výdavkom, určite sa oplatí mať uzatvorené poistenie autoskla!

Aké sú výhody poistenia autoskla?

Prevažná väčšina poistných udalostí má za následok poškodenie alebo úplné zničenie čelného skla vozidla. Nie vždy je však jednoduché zabezpečiť jeho preplatenie z uzatvoreného poistenia.

Poistenie autoskla verzus PZP
Pri povinnom zmluvnom poistení vznikajú komplikácie už pri dokazovaní viny. Pri autonehode vzniká vinníkovi povinnosť uhradiť všetky vzniknuté škody, a teda aj škodu vzniknutú na čelnom skle. K poškodeniu autoskla však môže dôjsť aj vymrštením drobného kamienka spod kolesa vozidla. V tomto prípade je veľmi zložité nielen zadržanie a prípadná identifikácia vinníka, ale často aj získanie jeho doznania. Poisťovne sú preto takpovediac „na koni“, pretože bez dôkazu vám z vinníkovho PZP nemusia za poškodené sklo vyplatiť ani cent.

Poistenie autoskla verzus havarijné poistenie
V rámci  ochrany čelného skla je výhodnejšie uzatvoriť havarijné poistenie. V rámci tohto typu poistenia je totiž čelné sklo vozidla v prípade poškodenia či zničenia kryté aj bez identifikácie vinníka a jeho doznania. Aj tu je však menšia nevýhoda oproti klasickému poisteniu autoskla, a to, že jeho výmena je hradená poisťovňou len čiastočne. Havarijné poistenie sa totiž uzatvára vždy s určitou výškou spoluúčasti (každá poisťovňa si určuje jej výšku osobitne), takže časť nákladov musí v konečnom dôsledku hradiť aj tak vždy poistník, ktorému škoda vznikla.

Prečo je teda najvýhodnejšie uzatvoriť si poistenie autoskla?

 • nie je potrebné zháňať a usvedčovať vinníka
 • nie je potrebné vybavovať žiadnu administratívu
 • bez ohľadu na rozsah poškodenia skla je jeho výmena vždy hradená v plnej výške z poistenia autoskla

Aké druhy poistenia autoskla sa dajú uzatvoriť?

Poistenie autoskla je produkt, ktorý môže uzatvoriť každý vlastník motorového vozidla bez ohľadu na to, či je čelné sklo na jeho vozidle už poškodené alebo nie. Uzatvoriť poistenie autoskla sa dá jednoducho cez internet, a to v dvoch variantoch. Prvým je poistenie Hornet Assist Regular, určené pre vodičov s nepoškodeným autosklom a druhým variantom poistenia autoskla, určeným pre vodičov s už poškodeným čelným sklom, je produkt Hornet Assist Help.

Poistenie autoskla Hornet Assist Regular

 • ide o poistenie čelného skla, ktoré nie je poškodené
 • poistenie možno dojednať pre osobné, dodávkové i nákladné vozidlá nad 3,5 tony
 • zabezpečuje nanesenie 2-zložkovej nanotechnologickej ochrannej vrstvy na poistené čelné sklo
 • zahŕňa bezplatnú opravu či výmenu poškodeného autoskla
 • poskytuje poistníkovi bezplatný mobilný servis

Poistením autoskla Hornet Assist Regular si zabezpečíte komplexnú ochranu autoskla, a to len za 19 eur ročne.

Poistenie autoskla Hornet Assist Help

 • ide o poistenie už poškodeného čelného skla
 • poistenie možno uzatvoriť pre osobné, dodávkové a nákladné vozidlá nad 3,5 tony
 • zabezpečuje bezplatnú opravu už poškodeného čelného skla
 • zahŕňa nanesenie 3-zložkovej nanotechnologickej ochrannej vrstvy na čelné sklo
 • umožňuje jednu výmenu autoskla za zmluvné obdobie za zvýhodnených podmienok
 • poskytuje poistníkovi bezplatný mobilný servis

Poistenie autoskla Hornet Assist Help je možné uzatvoriť už od 39 eur ročne a výmenu poškodeného čelného skla si možno dojednať už od 78 eur.