V Zákonníku práce nastane niekoľko zásadných zmien

9.4.2018

V máji tohto roku vstúpi do platnosti novela Zákonníka práce, ktorá upravuje trináste a štrnáste platy, zamestnávateľom ukladá povinnosť zobrazovať mzdu v inzerátoch a tiež stanovuje výšku príplatkov za prácu v noci, cez víkendy a sviatky.

Uvádzanie mzdy v inzerátoch môže priniesť komplikácie

Jednou z kľúčových zmien, ktoré prinesie posledná novela Zákonníka práce bude povinné zobrazovanie mzdy v inzerátoch. Od mája budú zamestnávatelia povinní v pracovnom inzeráte uvádzať minimálnu výšku mzdy, ktorú ponúkajú na konkrétnom pracovnom mieste. Keď zamestnávateľ s novým zamestnancom uzatvorí zmluvu, musí mu priznať mzdu v minimálne takej výške, aká bola uvedená v inzeráte. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o výške platu majú v interných predpisoch zakotvenú mnohí zamestnávatelia, preto môže nové riešenie zobrazovania mzdy v pracovných inzerátoch priniesť komplikácie pri dodržiavaní povinnosti zachovávať mlčanlivosť o výške platu.

Nové podmienky pre vyplácanie trinásteho a štrnásteho platu

Novela Zákonníka práce prinesie zmeny aj v otázke trinástych a štrnástych platov. Po novom budú pre zamestnávateľov dobrovoľné a tiež oslobodené od daní a odvodov. Pre priznanie trinásteho a štrnásteho platu musí zamestnávateľ splniť viaceré podmienky:

  • Minimálna výška trinásteho a štrnásteho platu sa musí vyrovnať priemernému zárobku zamestnanca
  • Daňovú úľavu možno uplatniť len do výšky 500€
  • Trinásty plat môže zamestnávateľ vyplatiť iba zamestnancovi, ktorý u neho odpracoval minimálne dva roky
  • Štrnásty plat môže byť vyplatený iba zamestnancovi, ktorý u zamestnávateľa odpracoval minimálne štyri roky
  • Štrnásty plat môže zamestnávateľ vyplatiť zamestnancovi iba v prípade, keď mu predtým priznal aj trinásty plat

Zvýšia sa príplatky za prácu v noci, cez víkendy a počas sviatkov

Podľa poslednej novely Zákonníka práce sa príplatky budú zvyšovať v dvoch etapách od 1.mája 2018 a 1.mája 2019. Výška príplatkov bude odvodená od hodinovej minimálnej mzdy pričom v súčasnosti hodinová minimálna mzda dosahuje sumu 2,80 eura. Pre podniky, v ktorých prevažuje nočná práca alebo práca cez víkendy, určuje novela výnimku. Na základe tzv. derogačnej klauzuly môžu výšku príplatkov v podniku upraviť odbory. Ak v podniku odbory nie sú, na upravenej výške príplatkov sa dohodne zamestnávateľ spolu so zamestnancom priamo v pracovnej zmluve. Predpokladá sa, že príplatky budú za takýchto podmienok nižšie. Zmena, ktorú prinesie novela zákonníka práce sa najviac dotkne malých a stredných podnikateľov, ktorí majú svoje prevádzky otvorené aj cez víkendy a tiež počas sviatkov a tiež podnikov, v ktorých je nočná práca nevyhnutná. Zvýšenie príplatkov znamená zvýšenie personálnych nákladov ako v malých a stredných podnikoch, tak aj vo veľkých korporáciách. V konečnom dôsledku sa toto zvýšenie môže premietnuť do konečnej ceny výrobkov a služieb.