Novinky v cestovnom poistení od poisťovne UNIQA

6.7. 2017

Spôsob, akým cestujeme sa za posledné roky výrazne zmenil. Vie to aj poisťovňa UNIQA a preto v rámci cestovného poistenia, ktoré ponúka, pripravila niekoľko zmien.

Cestovné poistenie vás chráni aj na území Slovenska

Hlavným účelom cestovného poistenia je chrániť klienta v zahraničí. Po novom vás však tento typ poistenia bude chrániť aj na území Slovenska, a to od momentu, ako opustíte svoje bydlisko či pracovisko. Už pri ceste na letisko môžu nastať rôzne nepredvídateľné udalosti, pre ktoré nakoniec zmeškáte lietadlo či autobus. Medzi takéto situácie patrí napríklad:

  • Úraz
  • Odcudzenie batožiny
  • Škoda spôsobená na zdraví alebo majetku inej osoby
  • Iný dôvod prerušenia cesty

Poistenie vás kryje v prípade, že nastane niektorá z týchto udalostí. Ak sa v niektorej z uvedených situácií ocitnete, vôbec nemusíte panikáriť. Bezodkladne kontaktujte asistenčnú službu UNIQA a jej pracovníci vám poskytnú inštrukcie ako ďalej postupovať tak, aby ste sa vyhli prípadným komplikáciám či nedorozumeniam.

UNIQA myslí aj na nebezpečenstvo terorizmu

Štandardne majú cestovné poistenia výluku, v ktorých je uvedený najmä terorizmus. Táto výnimka sa vzťahuje iba na krajiny v ktorých je preukázateľne zvýšené riziko výskytu teroristických útokov. Pre takéto krajiny sú zvyčajne vydané odporúčania a upozornenia od rôznych štátnych orgánov, aby sa turisti týmto územiam vyhli.

Ak nastane situácia, že v krajine, do ktorej ste vycestovali došlo k teroristickému útoku nečakane a bez predchádzajúcich hrozieb, poisťovňa UNIQA vám uhradí náklady spojené s vašim neodkladným návratom. Poistenie vás kryje aj v prípade, že k teroristickému útoku došlo na inom území krajiny a vy sa už necítite v bezpečí. V takýchto prípadoch je odporúčané riadiť sa pokynmi ministerstva zahraničných vecí alebo Asistenčnej služby UNIQA Assistance. Vo výnimočných prípadoch môže aj poisťovňa vydať vyhlásenie a ponúknuť poisteným asistenciu pri ich návrate do vlasti.

Stornovať zájazd môžete aj v osobitých prípadoch

UNIQA tiež rozšírila dôvody storna zájazdu. Štandardne môžete zájazd stornovať v prípade ochorenia alebo úmrtia blízkej osoby, po novom vám poisťovňa uzná aj tehotenstvo, rozvod, výpoveď z práce, alebo situáciu, keď vám živelná udalosť poškodila váš majetok. Zájazd môžete stornovať aj v prípade neúspešnej maturity či štátnych skúšok.

Na to, aby ste si mohli uplatniť nárok na poistné plnenie v osobitných prípadoch je potrebné dodržať vopred stanovené podmienky – dôvody poskytnutia poistného plnenia nesmú byť známe v čase uzatvorenia poistenia, poistenie musí byť uzatvorené už pri kúpe zájazdu/letenky a pod. Veľkou výhodou je aj to, že poistenie storna sa dá uzatvoriť aj samostatne, mimo cestovného poistenia liečebných nákladov.