Asistenčné služby

Získajte komplexnú asistenciu na cestách, doma i v zahraničí!
Asistenčná non-stop služba ASA vám zabezpečí pokojnú
a ničím nerušenú jazdu, nech cestujete kamkoľvek.

Porovnať ceny »


Prečo si dojednať asistenčné služby ASA?

K poruchám na vozidle dochádza pomerne často, no len máloktoré z nich je možné predvídať. Pokiaľ nie je vodič vozidla technicky zručný, mnohé zo vzniknutých havarijných stavov nevie opraviť sám alebo mu na to chýbajú potrebné nástroje. Situácia sa môže skomplikovať aj keď je vodič v časovej tiesni alebo existuje značná jazyková bariéra, kvôli ktorej si nedokáže opraviť auto svojpomocne či vyžiadať niečiu pomoc. Práve v takých prípadoch je výhodné mať dojednané asistenčné služby ASA.

Aké sú výhody asistenčných služieb ASA?

S poistením vozidla získa vodič aj základné asistenčné služby, prislúchajúce k danému typu poistenia. Tieto služby sa však môžu, v závislosti od poisťovne, líšiť svojim rozsahom aj poistným krytím.

Asistenčné služby v rámci PZP
Povinné zmluvné poistenie musí byť uzatvorené na každé motorové vozidlo a v rámci tohto poistenia získava poistník u väčšiny poisťovní aj základné asistenčné služby. Ich rozsah a krytie (poistné limity) sa však menia v závislosti od poisťovne. Štandardne sa z asistenčných služieb poskytovaných k PZP v prípade nehody kryje oprava vozidla na mieste nehody, jeho odtiahnutie a úschova, poskytnutie náhradného vozidla a prípadne aj zošrotovanie poškodeného auta. Niektoré poisťovne poskytujú asistenciu aj v prípade poruchy vozidla, kedy ide najčastejšie o opravu vozidla na mieste, jeho odtiahnutie a úschovu. Viaceré poisťovne majú v ponuke niekoľko balíkov asistenčných služieb, príp. poskytujú možnosť objednať si tzv. príplatkové asistenčné služby. Priplatiť si asistenčné služby k PZP sa oplatí najmä tým vodičom, ktorí nemajú na vozidlo uzatvorené aj havarijné poistenie.

Asistenčné služby v rámci havarijného poistenia
Pri havarijnom poistení je asistencia na cestách štandardom, ktorý na Slovensku ponúkajú už všetky poisťovne. Nakoľko je havarijné poistenie dobrovoľným a zvyčajne drahším typom pripoistenia, aj rozsah asistenčných služieb ponúkaných v rámci neho býva širší a najmä s vyššími limitmi. V rámci asistenčných služieb k havarijnému poisteniu vám opravia defekt, zabezpečia odtiahnutie vozidla po mechanickej poruche a v prípade potreby zabezpečia buď náhradné ubytovanie alebo cestu späť domov. Aj tu však platí, že rozsah asistenčných služieb a ich limity závisia od konkrétnej poisťovne, u ktorej je auto poistené.

Prečo sú nadštandardné asistenčné služby od ASA najvýhodnejšie?

  • ASA je výhradným zmluvným partnerom najväčšej európskej asistenčnej spoločnosti ARC EUROPE
  • ASA poskytuje najkvalitnejšiu značkovú cestnú asistenciu a spolupracuje s najznámejšími výrobcami a dovozcami áut
  • ASA garantuje komplexné asistenčné krytie pre motoristov tak na Slovensku, ako aj v zahraničí
  • ASA poskytuje aj krátkodobé asistenčné krytie na dobu 14 alebo 30 dní
  • ASA má najvýhodnejšie ceny asistenčného krytia nových a jazdených vozidiel

Aké druhy asistenčných služieb si je možné dojednať?

Asistenčné služby si môže dojednať každý vlastník motorového vozidla, ktorý sa nechce spoliehať na rozsah a krytie asistencie zahrnutej v povinnom zmluvnom poistení či havarijnom poistení. V zásade sa cestná asistencia dojednáva na obdobie 1 roka, no Autoklub Slovakia Assistance umožňuje uzatvoriť si asistenčné služby aj na kratšie obdobie. Tieto asistenčné služby využívajú predovšetkým vodiči, ktorí často cestujú na služobné cesty alebo dovolenky vlastným vozidlom.

Turist Asist 14 a Turist Asist 30

  • ide o dva produktové balíky krátkodobých asistenčných služieb – asistencia sa poskytuje na 14 alebo 30 dní
  • balíky sú určené pre všetkých vodičov s časovo obmedzenou potrebou riešenia núdzovej situácie, teda predovšetkým pre vodičov, ktorí cestujú na dovolenku či služobnú cestu vlastným vozidlom

Balík asistenčných služieb Turist Asist 14 si dojednáte už za 7,70 eur a balík Turist Asist 30 už za 12,90 eur.

ASA Asist Card

  • ide o produktový balík celoročných asistenčných služieb
  • balík je určený pre každého vodiča, ktorého asistenčné krytie vyplývajúce zo zákonného či dobrovoľného (havarijného) poistenia vozidla nie je dostačujúce

Asistenčné služby ASA Asist Card si je možné dojednať na obdobie celého roka len za 32,90 eur.