Colonnade Insurance S.A.

Colonnade Insurance je nová poisťovňa, ktorá vznikla v máji 2016 vstupom poisťovne QBE do medzinárodnej poisťovacej a zaisťovacej spoločnosti Fairfax Financial Holdings LImited. Podobne ako poisťovňa QBE, aj poisťovacia spoločnosť Colonnade Insurance sa zameriava primárne na oblasť neživotného poistenia, pričom poistné produkty ponúka tak fyzickým, ako aj právnickým osobám. Pre občanov poskytuje poisťovňa QBE poistenie hnuteľných vecí a iného majetku a s nimi spojené poistenie zodpovednosti za škodu, poistenie budov ako aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi. Podnikateľom umožňuje poistiť majetok, prepravu, technické, finančné alebo stavebnomontážne riziká. Podnikatelia sa tiež môžu poistiť proti škode spôsobenej na poistenom majetku a proti zodpovednosti za škodu. Poisťovňa QBE okrem toho poisťuje aj motorové vozidlá a lietadlá.


Kontakt – Colonnade Insurance S.A.

Úplný názov spoločnosti

Colonnade Insurance S.A., pobočka poisťovne z iného členského štátu

Sídlo spoločnosti

Štúrova 27
042 80 Košice

IČO

50 013 602


Telefón

(+421) 55 68 26 222

E-mail

E-mailinfo@colonnade.sk

Web stránka

webwww.colonnade.sk